Elke onderwijs- en overheidsinstelling en vereniging (vzw en feitelijke vereniging) die is gevestigd in de provincie Antwerpen kan materiaal huren bij de Uitleendienst.

Ontlenen van goederen kan enkel voor socio-culturele of vormende activiteiten zonder persoonlijk winstoogmerk. Commerciële ondernemingen en particulieren kunnen geen materiaal ontlenen.