Je privacy en onze materialen zijn waardevol. Om te weten aan wie de door een organisatie gereserveerde artikelen zijn meegegeven lezen wij van je e-id enkel volgende gegevens uit:

  • voornaam
  • naam
  • adres

Wij zullen je nooit vragen om een pincode in te voeren. De Uitleendienst behandelt je gegevens met zorg en volgt de verplichtingen van de privacywet.