Enkel verenigingen (vzw en feitelijke vereniging), onderwijs- en overheidsinstellingen kunnen bij ons materiaal huren. Privé-personen of bedrijven komen dus niet in aanmerking voor ontlening bij de Uitleendienst.